Skip to main content

EVA(LVS)430

نام کامل آن پلی اتیلن وینیل استات می باشد که به اختصار اتیلن وینیل استات یا به نام  EVA شناخته می‌شود، یک کوپلیمر از مونومرهای اتیلن و وینیل استات است. درصد مونومر وینیل استات می‌تواند بین 4 تا 40 درصد ساختار زنجیر کوپلیمر متفاوت باشد که این تغییر در درصد وینیل استات باعث بروز خواص بسیار متنوعی از EVA خواهد شد.

از EVA در ساخت محصولات متفاوتی چون بسته‌بندی مواد غذایی، عایق کابل، زیرانداز یوگا، چسب‌های هات ملت و ساخت زیره کفش استفاده می شود.

 

نقد و بررسی EVA(LVS)430

نام کامل آن پلی اتیلن وینیل استات می باشد که به اختصار اتیلن وینیل استات یا به نام  EVA شناخته می‌شود، یک کوپلیمر از مونومرهای اتیلن و وینیل استات است. درصد مونومر وینیل استات می‌تواند بین 4 تا 40 درصد ساختار زنجیر کوپلیمر متفاوت باشد که این تغییر در درصد وینیل استات باعث بروز خواص بسیار متنوعی از EVA خواهد شد.

از EVA در ساخت محصولات متفاوتی چون بسته‌بندی مواد غذایی، عایق کابل، زیرانداز یوگا، چسب‌های هات ملت و ساخت زیره کفش استفاده می شود.

 


سایر محصولات